Kandungan Kursus

          Sila pilih modul yang anda ingin ikuti :

Modul 1. Komputer Sepintas Lalu

Objektif : 
 • sejarah ringkas komputer
 • jenis dan kegunaan komputer
 • konsep asas komputer beroperasi
 

Modul 2. Komponen Utama

Objektif :
 • Komponen utama ( input / output / unit pemproses )
 • Penyambungan asas komponen-komponen komputer 
 

Modul 3. Unit Pemprosesan Pusat

Objektif :
 • Mengenal setiap komponen-komponen
 • Mengetahui fungsi asas setiap komponen
 • Cara membuka komponen dengan betul 
 

Modul 4. Unit Pemprosesan Pusat ( II )

Objektif :
 • Memasang komponen
 • Mengenalpasti dan mengatasi masalah perkakasan 
 

Modul 5.  Latihan Dan Praktikal

Objektif :
 • Aplikasi pembelajaran secara praktikal 
 

Modul 6. Tips, Soalan dan Perbincangan

 • Petua
 • Soalan yang selalu ditanya
 • Perbincangan isu berkaitan komputer