KONSEP ASAS KOMPUTER

Secara teknikal komputer sebagai alat pengiraan. Tetapi komputer berbeza dengan alat lain kerana ia boleh diaturcarakan. Maksud aturcaraalah satu set arahan logik yang tersusun untuk mengarahkan komputer melaksanakan sasuatu tugas. Oleh itu, Komputer bolehlah dimaksudkan sebagai satu alat eletronik yang mendapat menerima satu set aturcara yang dibina untuk melaksanakan sesuatu tugas. Ia dapat menerima dan menyimpan data dan memproses data yang disimpan mengkut arahan tertentu dan seterusnya menghasikan output kepada pengguna.

Terdapat 2 jenis komputer;

Komputer untuk kegunaan umum biasanya terdapat dalam berbagai saiz dan bentuk serta mempunyai keupayaan berbezaseperti keupayaan ingatan, menyimpan data, kelajuan memproses data , kos penggunaan. Komputer boleh di kelaskan seperti berikut; Mod Komputer  biasanya bergantung kepada keupayaan dan jumlah pengguna yang boleh disokong serentak. PERKAKASAN KOMPUTER

Komponen Asas

Unit Pemprosesan Pusat (CPU)

Terdiri darpada berjuta-juta komponen eletronik yang bertindak sebagai pusat kawalan kepada keseluruhan sistem komputer. Antara fungsi utama CPU ialah;
 

Terdapat 2 komponen utama dalam CPU iaitu Unit Kawalan (CU) Unit Aritematik & Logik (ALU).

Peranan unit Kawalan (CU) ialah merupakan pusat kawalan komputer, menyelaraskan semua fungsi komputer dan mengawal operasi perkakasan. CU beroperasi secara mencapai arahan, mentaksirkan arahan dan mengarahkan ALU untuk melaksanakan arahan.

Peranan ALU pula melakukan fungsi-fungsi arimetik seperti + , - ,* , / dan fungsi logik < , >, =.

Keupayaan Asas Perkakasan

Antara keupayaan asas perkakasan ialah;
 

LITAR DALAM KOMPUTERBAHASA PENGATUCARAAN
Satu bahasa buatan dan bahasa formal yang mempunyai istilah terhad , terdiri daripada satu set kata kunci untuk membentuk arahan dan mempunyai satu set peraturan tatabahasa.

Terdapat 2 jenis bahsa pengatucaraan iaitu Bahasa Pengatucaraan Khas (Special-purpose programming language) dan Bahasa Pengatucaraan Am.(General- purpose programming language).  Bahasa pengatucaraan khas direka khas untuk penggunaan tertentu, misalnya SQL (Structured Query Language) di reka khas untuk  pengkalan data. Bagi bahasa pengatucaraan am, digunakan untuk mendapatkan penyelesaian bagi berbagai maslah seharian.

Bahasa pengatucaraan Am boleh di bahagikan  kepada 3 kelas.

Bahasa Mesin

Bahasa mesin adalah bahasa asli komputer. Satu program yang ditulis dalam bahasa mesin tidak perlu dialih bahasakan dan boleh terus dilaksanakan. Ini disebabkan bahasa mesin mengandungi arahan-arahan yang telah sedia difahami oleh komputer. Walau bagaimanapun terdapat beberapa kelemahan mengenai bahasa mesin antaranya,

Bahasa Penghimpun

Bahasa penghimpun adalah lebih baik daripada bahasa mesin. Arahan-arahannya mengandungi lebih kurang seperti bahasa Inggeris. Walau bagaimanpun bahasa penghimpun tidak boleh diproses secara terus . Kita perlu gunakan penterjemah bahasa yang dipanggil assembler.sembler akan menukarkan bahasa penghimpun kepada kod mesin dan kemudian dilaksanakan . Bahasa penghimpunan ini juga terdapat beberapa kelamahan , antaranya,
 

Bahasa Peringkat Tinggi.

Bagi mengelakkan kelemahan dalam bahasa mesin dan penghimpun , bahasa peringkat tinggi dikembangkan. dalam bahasa peringkat tinggi arahan-arahan hampir sama dengan bahasa Inggeris dan dengan hanya menulis satu arahan sahaja boleh mewakilikan berbagai arahan pada aras bahasa mesin. Bahasa ini adalah lebih mudah dipelajari . Walau bagaimanapun bahasa peringkat tinggi perlu juga dialih bahasa kepda bahasa mesin sebelum dapat dilaksanakan. Untuk ini digunakan kompiler, satu sistem software yang dapat menukarkan program sumber(source program) kepada pelakasanaan program objek

Kebanyakkan bahsa peringkat tinggi telah dipiawaikan , oleh itu ianya adalah mudah ubah.  Antaranya yang masih digunakan sehingga kini ialah;
 AgamaPendidikanHiburanAkhbar & Majalah
 KomputerPoskadWallpape Malaysia
Laman Utama