Make your own free website on Tripod.com
 


Rujukan Dalam Bahasa Inggeris

Maklumat mengenai CPU
Maklumat pelbagai rahsia Intel
Pengenalan Perkakasan PC 
Maklumat Mengenai Chip
Maklumat Mengenai Papan Kekunci
Pengenalan tentang CD-ROM/DVD
Maklumat tentang Device
Maklumat Tentang Papan Utama
Pengenalan Tentang Ingatan(memori)
Maklumat Tentang Sound Card
Maklumat Hard Disk


AgamaPendidikanHiburanAkhbar & Majalah
 KomputerPoskadWallpape Malaysia
Laman Utama