Make your own free website on Tripod.com
KEMAHIRAN BELAJAR

Keupayaan atau kecekapan yang perlu dikuasai oleh setiap pelajar untuk membolehkan mereka mengumpul , memproses dan merumus maklumat secara kendiri dengan tujuan untuk perkembangan diri sendiri an seterusnya menuju ke arah pembelajaran seumur hidup.

Kepentingan Kemahian Belajar
 

Mengumpul Maklumat

1. Kemahiran mendengar Untuk Belajar

Boleh dipupuk melalui panduan berikut;

Mendengar secara aktif

Perlakuan yang memerlukan sesaorang itu menumpukan perhatian kepada apa yang sedang didengar sama ada melalui pertuturan, bunyi(pendengaran) ,atau pemerhatian 9alat pandang dengar)

Tujuan;

Bagaimana mendengar secara berkesan dalam Pengajaran pembelajaran

Soalan :

Nyatakan Lima perkara yang perlu diberi pertimbangan semasa mendengar kuliah?
Tugasan mendengar : Mendengar ceramah melalui kaset.

 2. Mencatat nota

Mengapa perlu mencatat nota?     Nota yang baik seharusnya mempunyai ciri -ciri berikut;
 
 

Proses yang perlu dilalui ketika membuat nota

Satu bentuk catatan yang menggambar maklumat dalam bentuk grafik seperti Soalan :

a. Baca keratan  yang diberi kemudian lakarkan grafik dengan menggunakan seperti tulang ikan , rajah skima dan peta minda

b. Baca petikan yang diber kemudian lakarkan secara grafik dengan menggunakan keadah seperti soalan a.

 3. Membuat rujukan

Soalan : Dapatkan sumber rujukan mengenai bahan-bahan Sains/Bahasa Melayu yang terdapat di pusat sumber MPPM.
 1. Menemuramah

 2.  
 3. Menyoal untuk mendapat maklmat

 4.  
 5. Membaca pantas

 6.  
 7. Membaca dengan kritis
             Terdapat dua teknik membaca secara kritis;  Memproses maklumat  Menyusun Maklumat

Berdasarkan

 • Membuat Lakaran Grafik

 •  


   Menganalisis Data

  Satu kajian yang sistematik terhadap suatu data agar satu kesimpulan yang jelas dapat dihasilkan

  Langkah-langkah yang perlu dilalui dalam analisis maklumat

   Membuat Laporan  Perbincangan kumpulan :Mengapa perlu menulis laporan?

   Tuliskan satu laporan yang berkait dengan tajuk berikut;

  1. Kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran Matematik/Bahasa Inggeris
  2. Konstruktivism dalam pengajaran pembelajaran Matematik