Make your own free website on Tripod.com
 
 

BAHASA MELAYU SPM

Karangan

Ciri-ciri Karangan yang Baik
Soalan Karangan
Karangan Bahasa Melayu
lsu-lsu Semasa

Soalan-Soalan Peperiksaan

SPM(Julai)1997 Bahasa Melayu Kertas 1

Tatabahasa
 Tatabahasa
 Kata Homograf
 Kekeliruan antara Kata Sendi 'di' dan kata Pasif 'di'
Kekhilafan antara Penggunaaan Kata Pemerian 'ialah' dan 'adalah'


 

Lain-Lain

 upload file-file Bahasa melayu [laman Bestari]
 Budaya Membaca
 
 AgamaPendidikanHiburanAkhbar & Majalah
 KomputerPoskadWallpape Malaysia
Laman Utama